Taxi XL Cleaner – Kiiltopesuaine 3L

32,00 

Varastossa

Tuotetunnus (SKU): Taxi XL Cleaner Osastot: , , , ,

Kuvaus

Nopeaan ja helppoon pesuun tarkoitettu kiiltopesuaine. Soveltuu erinomaisesti Laimennussuhde:
5-20% laimennus vedellä, riippuen pinnan likaisuudesta.

Käyttöohje:
Kädenlämpöisellä vedellä laimennettu seos levitetään matalapaineruiskulla tasaisesti koko ajoneuvon päälle, aloittaen ajoneuvon alaosista. Kuuman veden käyttö pudottaa pesutehoa. Kiiltopesu tarvitsee toiminta-aikaa noin 1-5min, jonka jälkeen pesu aloitetaan painepesurilla ajoneuvon alaosista edeten systemaattisesti ylöspäin. Lopuksi ajoneuvo huuhdellaan puhtaaksi pesuainejäämistä, aloittaen ajoneuvon yläosasta, josta liikutaan systemaattisesti
alaspäin.

Vaaralausekkeet
H315 Ärsyttää ihoa
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
Turvalausekkeet
P264 Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön
P280 Käytä suojakäsineitä/silmäsuojainta
P302+P352 Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla
P321 Erityishoitoa tarvitaan
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin
P362+P364 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä
P305+P351+P338 Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P310 Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti